Geschiedenis

Muziekvereniging Crescendo Neede is opgericht op 26 december 1898. Op 11 juli 1936 waren er 45 actieve leden en promoveerde Crescendo na een geslaagd concours in Almelo naar de vaandelafdeling van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen (K.N.F.). Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de activiteiten van Crescendo nihil. Na de bevrijding werd een jeugdkorps opgericht.

In 1948 werd Crescendo uitgebreid met een drumband en in 1956 een trompettersectie bestaande uit vrouwelijke leden van de Crescendo-familie. Vanaf 1977 tot 2001 beschikte Crescendo over een majorrettepeloton.

In 1898 bestond Crescendo uit 5 leden. Bij het 90-jarig jubileum in 1988 waren het er 150 leden. Ze waren onderverdeeld in een jeugdorkest, het orkest, de drumband, trompetterkorps en de majo- en minirettes.

Vanaf 2000

Op 01-01-2000 werd overgegaan tot een andere manier van presenteren van de vereniging. In principe komt het orkest niet meer lopend op straat en is een harmonieorkest geworden die concerten organiseert. Daarnaast verzorgd de Drumfanfare Crescendo (DFC) de lopende optredens. Alle aandacht van deze secties werd ook gericht op het deelnemen aan concoursen om aan de noodzakelijke kwaliteit te blijven werken. Het orkest ging voortaan als mannen in een smoking en de dames kregen een vrije keuze van kleding met dien verstande dat de kleur ‘zwart’ moest zijn. De leden van de Drumband, Jachthoorn- en Trompetterkorps en de Majorettes gingen zich richten op het visuele aspect. De nieuwe stijl van de DJTK was voor het eerst te bewonderen tijdens de carnavalsoptocht in Neede van dat jaar. In een later stadium verdwenen de jachthoorns en klaroenen en werd de sectie omgedoopt tot DFC. Daarmee kreeg deze sectie op het donateursconcert van 2011 haar nieuwe uniform uitgereikt.

Nu

Momenteel heeft Crescendo c.a. 150 leden onderverdeeld in het orkest, de slagwerkgroep, leerlingenorkest, samenspelgroep, leerorkest, jeugdslagwerkgroep en een blokfluitgroep.

Laatste nieuws

GESCHIEDENIS