Leerlingenorkest

Als je als leerling bezig bent met het 2e jaar en het A-diploma van de muziekopleiding hebt, mag je meedoen in het leerlingenorkest. Je blijft in dit orkest tot na het behalen van het muziekdiploma B.

Het leerlingenorkest werkt mee aan het donateursconcert, maar treedt ook zelfstandig naar buiten met korte concertjes. Deze laatste worden georganiseerd in samenwerking met de jeugdcommissie. De bedoeling is om minimaal 2 keer per jaar een zelfstandig concertje te verzorgen.

Na het behalen van het B-diploma volgt in overleg de overgang van het leerlingenorkest naar het harmonieorkest of de drumfanfare. Voor de leerling betekent dit meestal een overstap van 1e stem in het leerlingenorkest naar 3e of 2e stem in de instrumentengroep in het grote orkest of drumfanfare. Daarom en vanwege het feit dat men toch enige continuïteit wil houden in het leerlingenorkest, ben je daarna gedurende 1 jaar zowel lid van het leerlingenorkest als het grote orkest of de drumfanfare.

Het Leerlingenorkest heeft repetitie op dinsdag van 18.00 – 19.15 uur en staat onder leiding van Maartje Zomer.

Lijkt het jou wat om mee te doen?

Voor informatie over alle leerlingsactiviteiten kun je contact opnemen met onze jeugdcoördinator Erna Zomer: crescendojeugd@gmail.com

LEERLINGEN