Werkgroep Muziekvereniging Crescendo

Naar alle waarschijnlijkheid vindt de Werkgroep Muziekvereniging Crescendo (WMC)  zijn officiële oorsprong aan het begin (27 februari verschenen de eerste notulen) van 1959. Er werd echter al gesproken over “de werkers voor Crescendo” door de toenmalige voorzitter van Muziekvereniging Crescendo. In de ledenvergadering van 1964 wordt de naam ‘Dames Werkgroep Muziekvereniging Crescendo’, afgekort DWMC, voor het eerst gebruikt.

Vanaf 2007 is de naam veranderd in WMC, naar aanleiding van het krijgen van een mannelijke penningmeester.

Activiteiten

Financiële middelen probeert de WMC tegenwoordig te verkrijgen door de jaarlijkse verkoop van loten en in het winterseizoen door de verkoop van oliebollen en creatieve decoraties. Ook worden fairs bezocht met zelf gemaakte artikelen.

Er zijn twee algemene ledenvergaderingen per jaar, die tevens altijd een gezellige bijeenkomst zijn. Deze bijeenkomsten zijn op een woensdag in het voor- en najaar. Eenieder die belangstelling heeft om de WMC te komen versterken is van harte uitgenodigd. De contributie bedraagt 10,- euro per jaar.

Het bestuur, bestaande uit 3 leden, komt ongeveer een maal per zes weken bij elkaar. Natuurlijk wordt er ook aan de leden zelf gedacht en wel door een maal per twee jaar een gezellige activiteit te organiseren.

Het bestuur bestaat uit:

Henriette klein Bluemink, voorzitter
Monique Wezel , secretaresse
Adèle Weernink, penningmeester

Laatste nieuws

DE WMC